Dzisiaj jest:
 

  HOME
|   NAUCZYCIELE |   UCZNIOWIE |   KALENDARZ |   PODRĘCZNIKI |   PEDAGOG |   SOCJOTERAPEUTA |   ABSOLWENCI |   KONTAKT


 
 .: MENU

..:: AKTUALNOŚCI ::..
..:: NADANIE       IMIENIA ::..
..:: PATRON              SZKOŁY ::..
..:: HISTORIA       SZKOŁY::..
..:: HISTORIA       RADZYMINA ::..
***************
DLA RODZICÓW
***************

..:: ZEBRANIA ::..
..:: ŚWIETLICA ::..
..:: REKRUTACJA ::..
..:: ZASADY OCENIANIA ::..
..:: KALENDARZ       IMPREZ ::..
..:: BIBLIOTEKA ::..
..:: SAMORZĽD UCZNIOWSKI ::..
..:: STATUT ::..
..:: PROGRAM PROFILAKTYCZNY ::..
..:: ZAJĘCIA       POZALEKCYJNE ::..
..:: KONTAKT ::..

 


 .: Licznik odwiedzin


Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin 
 .: NEWS

  ..: Informacje dla uczniów klas VI :..

  Rok szkolny 2016/2017

   ******************************************

   UWAGA! Zapisy do klas pierwszych

   Podstawa prawna: Zarządzenie nr 5 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017:

   - Załącznik nr 1 - harmonogram

   - Załącznik nr 2 - harmonogram

   ******************************************


   >>>> Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

   H A R M O N O G R A M:


  • 1. 11.04.2016 r. - 28.06.2016 r.
   - złożenie WNIOSKU (dla uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum) o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub ZGŁOSZENIA (dla uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum).

   - 11.04.2016 r. - 10.05.2016 r. - złożenie wniosku lub zgłoszenia o przyjecię do oddziału sportowego (klasa sportowa);

  • 2. 13.05.2016 r. godz. 14.00 - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt. 3 i ust. 4 ustawy (dla kandydata do oddziału sportowego);

  • 3. do 31.05.2016 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt. 3 i ust. 4 ustawy;

  • 4. 24.06.2016 r. - 28.06.2016 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku lub zgłoszenia o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu;

  • 5. do 30.06.2016 r. do godz. 15.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;

  • 6. do 15.07.2016 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

  • 7. 18.07. 2016 r. - 19.07.2016 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone wcześniej;

  • 8. 21.07.2016 r. – do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


  • W roku szkolnym 2016/2017 planuje się utworzenie klas pierwszych o profilu: ogólnym, językowym - j. francuski (innowacja pedagogiczna), językowym - j. angielski (innowacja pedagogiczna) i sportowym - gry zespołowe.

   Kandydaci do klasy pierwszej sportowej obowiązani są przejść test sprawności fizycznej.
   Do dnia testu sprawnościowego należy przedłożyć w szkole zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny sportu. Zaświadczenie takie można uzyskać w Specjalistycznych Przychodniach:


   Adresy przychodni

   Telefony

   Warszawa, ul. Pory 78

   tel.
   22 355-86-00

   Wołomin, ul. Kościelna 38
   Przychodnia Marvit

   tel.
   22 776-76-36,
   22 787-47-70

   Zielonka, ul. Mickiewicza 18

   tel.
   22 781-08-88

   Legionowo, ul. Sowińskiego 4

   tel.
   22 774-51-51

   Radzymin, ul. Konstytucji 3-go Maja 17

   tel.
   22 760-72-00
   ******************************************

  ZASADY REKRUTACJI:


  1. PODSTAWA PRAWNA:


  2. a) Ustawa z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 2118).

   b) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 329 1996 r. z późniejszymi zmianami).

   c) rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 97 z 2001 r. poz. 1054) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

   d) statut Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie - Kryteria przyjęć kandydatów.

   e) uchwała Rady Pedagogicznej zatwierdzająca kryteria przyjęć kandydatów do Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie.

  3. WYMAGANE DOKUMENTY:


  4. a) Podanie o przyjęcie kandydata do szkoły (druk przygotowany przez gimnazjum) w przypadku osób zameldowanych poza obwodem szkoły. Przy złożeniu podania należy przedstawić dowód osobisty rodzica.

   b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

   c) potwierdzone wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (świadectwo lub zaświadczenie).

   d) karta zdrowia i karta szczepień ochronnych.

   Dokumenty należy składać w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu roku szkolnego. Zapisy należy dokonywać
   w sekretariacie Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2,
   w ustalonym terminie
   (przełom marca i kwietnia),
   w godz. od 8.00 do 15.00.

  5. REGULAMIN PRZYJĘĆ:


  6. a) Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie przyjmuje się z urzędu absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły.

   b) w przypadku dysponowania wolnymi miejscami dyrektor szkoły rozpatruje wnioski rodziców (opiekunów prawnych) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 1 w Radzyminie. Gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc stosuje się kryteria uwzględniające:

   - dwie pierwsze oceny z zachowania (wzorowa, bardzo dobra);

   - sukcesy w konkursach o tematyce związanej bezpośrednio z przedmiotem szkolnym (nie dotyczy sukcesów sportowych i artystycznych);

   - wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej.
 

Archiwum 2010/2011.

Archiwum 2009/2010.

Archiwum 2008/2009.

Archiwum 2007/2008.

Archiwum 2006/2007.

 
 
"KATYŃ - ocalić od zapomnienia"
Ogólnopolska akcja posadzenia 21473 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej.
Katyń-ocalić od zapomnienia...

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

Bezpieczny Internet


 


 .: DODATKI

>> LINKI

>> DOWNLOAD

>> PUBLIKACJE        NAUCZYCIELI

 
..:: Gimnazjum nr 1 w Radzyminie - D.P. 2003 - 2012 ::..